کتاب آموزش ویندوز ٧ برای کودکان و نوجوانان

آموزش ویندوز ۷ ویژه کودکان و نوجوانان

۳,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش ویندوز ۷ ویژه کودکان و نوجوانان – دوره مقدماتی

مقدار:

توضیحات

عنوان : مجموعه کتاب های آموزشی رایانه ساویس ویژه کودکان و نوجوانان
نام کتاب: آموزش ویندوز۷  ویژه کودکان و نوجوانان – دوره مقدماتی
مولف: مهندس اکرم رضائی

بر اساس آخرین روش های، آموزش رایانه ویژه کودکان
•    هر درس دارای دو بخش تئوری و عملی
•    مطالب بخش تئوری دارای مطالب زیربنایی و مقدماتی بخش عملی
•    مطالب بخش عملی مکمل یادگیری بخش تئوری
•    مهارت آموزش رایانه با مثال ها و نکات آموزشی
•    آموزش نکات کلیدی رایانه
•    ایجاد فرصت یادگیری بهتر مباحث تئوری و عملی رایانه

سخن مولف:

با خود عهد ببندیم آنقدر قوی شویم که هیچ وقت و هیچ کس و هیچ چیز آرامش ذهنمان را برهم نریزد و بخواهیم بهترین باشیم تا دنیا بگوید که بهترین هستید

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید