این سامانه شما را قادر می‌سازد تا محتویات و نحوه نمایش انواع مختلف رسانه‌های تصویری را روی تعداد زیادی از نمایشگرها به راحتی کنترل نمایید.

> ادامه مطلب

این سیستم، همچون تجارت آنلاین، با استفاده از وب برای دستیابی به اهداف عمومی خود از طریق پیام های جذاب و چند رسانه ای وبا کمک صفحه نمایش ها و سیستم های تصویری، آگهی های تبلیغاتی و متن های اطلاع رسانی را به نمایش می گذارد.

> ادامه مطلب

نمونه ویدیویی تبلیغات روی بدنه اتوبوس

> ادامه مطلب

عبارت signage در مفهوم کلی به معنای اطلاع رسانی دیداری و معمولاً از طریق بوردها و تابلوها می باشد. به عبارت دیگر ،کلیه تابلوهای اطلاع رسانی را که دارای پیغام هایی برای بازدیدکنندگان هستند می توان signage نامید.

> ادامه مطلب